مقالات
حسین (ع)، چکیده انسانیت و عصاره آدمیت

اخبار محبوب

حــجــابــ مــردانــه

ای پیامبر! به مردان با ایمان بگو چشمان خود را از نگاه حرام فرو گیرند و پاکدامنی خود را حفظ نمایند این برای آنان پاکیزه است. بی گمان خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است. سوره نور آیه ۳۰

امام علی علیه السلام فرمودند: هرکس چشم خود را از نامحرم فرو ببندد قلبش راحت میشود.   غررالحکم،ح ۹۱۲۲

حــجــابــ و کــودکــان

دخترانمان را چطور با حجاب آشنا کنیم؟ * وجوب حجاب بر اساس نظر مراجع اتمام نه سال قمری است اما این سن برای شروعرعایت حجاب، بسیار دیر است. دختری که تا قبل از این سن آزادانه هر لباسی را می پوشید با رسیدن به این سن قطعا نخواهد توانست حجاب را در معنای مطلوبش رعایت […]

ای پیامبر! به مردان با ایمان بگو چشمان خود را از نگاه حرام فرو گیرند و پاکدامنی خود را حفظ نمایند این برای آنان پاکیزه است. بی گمان خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است. سوره نور آیه ۳۰

امام علی علیه السلام فرمودند: هرکس چشم خود را از نامحرم فرو ببندد قلبش راحت میشود.   غررالحکم،ح ۹۱۲۲

دخترانمان را چطور با حجاب آشنا کنیم؟ * وجوب حجاب بر اساس نظر مراجع اتمام نه سال قمری است اما این سن برای شروعرعایت حجاب، بسیار دیر است. دختری که تا قبل از این سن آزادانه هر لباسی را می پوشید با رسیدن به این سن قطعا نخواهد توانست حجاب را در معنای مطلوبش رعایت […]

محل تبلیغات