مقالات
نقش اجداد حضرت ام البنین در شجاعت حضرت عباس(ع)

پر بازدیدترین ها

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهید توانست حجاب را رعایت کند. پس آشنایی تدریجی ضروری است.

استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه  

یکی از راه های تشویق کردن پاداش است. بهتر است برای رعایت حجاب فرزندتان هدیه های هر چند کوچک اما مستمر تهیه کنید.

در این سن کودکان از رفتار دیگران تاثیر می پذیرند. حجاب شرعی مادر و نزدیکان به کودک می تواند زمینه را برای محجبه بودن دختران فراهم کند.

تو ای خانم! بنشین با خودت بیندیش در درونت چه انگیزه ای هست که تو را وا می دارد به جای پوشش با کرامتی که اسلام برای تو در نظر گرفته می خواهی بدون این پوشش به خیابان و کوچه بیایی؟ آیا خودآگاه با ناخودآگاه در اعماق روحت خودنمایی و میل به خودنمایی و نمایش […]

خدایا ! اگر میدانستم با مرگ من یک دختر در دامان حجاب می رود، حاضر بودم هزاران بار بمیرم تا هزاران دختر در دامان حجاب بروند. شهید برونسی

وقتی اسلام در پوشش زن و مرد و صحبت کردن و رفتار آنها سخت گیری میکند، این تنگ نظری نیست، بلکه وسعت نظر است. اسلام نمیخواهد معنویت انسان در زباله دانی جنسیت قربانی شود. شهید بهشتی

خانمی وسط جلسه با پرخاشگری به حجاب اعتراض کرد دیالمه انقدر خوب جوابش را داد که همان لحظه روسریش را کشید جلو و گفت: من تا حالا این حقیقت را نمی دانستم

دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهید توانست حجاب را رعایت کند. پس آشنایی تدریجی ضروری است.

استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه  

یکی از راه های تشویق کردن پاداش است. بهتر است برای رعایت حجاب فرزندتان هدیه های هر چند کوچک اما مستمر تهیه کنید.

در این سن کودکان از رفتار دیگران تاثیر می پذیرند. حجاب شرعی مادر و نزدیکان به کودک می تواند زمینه را برای محجبه بودن دختران فراهم کند.

محل تبلیغات