مقالات
قوانین سختگیرانه پوشش در غرب(2)!!!

پر بازدیدترین ها

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

هر سال روز جشن تکلیف دخترتان به او یادآوری کنید که در طول سال گذشته، در چه زمینه هایی قوت یا ضعیف داشته و قرار است چگونه باشد. چشم اندازی که برای او تعریف می کنید، ب او در خوب بودن و خوب ماندن کمک بسزایی خواهد کرد.    

سلیقه خودتان را به هیچ عنوات به دخترتان تحمیل نکنید . تنها شرط شما پوشش اسلامی است. از او برای خریداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه کردن خانواده و اختصاص وقت به این امر خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود.چادرهای آستین دار ،ساق دست های توری و رنگی ،مقنعه هی […]

لباس های زیبا شاد و متفاوت با رنگ های متنوع بخرید. میل به آراسته بودن دخترتان را درک کنید. آزادی و شور و شوق کودکی او را مد نظر قرار دهید، مثلا از انواع چادرهای رنگی تزیین شده با تور و روبان یا مانتوهای زیبا با پارچه ها و دکمه های رنگارنگ استفاده کنید تا […]

ماهواره را از خانه حذف کنید نگذارید چشم فرزندتان به عریانی و عشوه گری های زنانه عادت کند.   تولیدی سایت باحجاب

محسن روی حجاب خیلی تاکید داشت، به حدی که خیلی ناراحت می شد اگر جایی در بین دوستان می دید که حجاب رعایت نمی شود به صراحت اعلام می کرد که حجاب را رعایت کنید. در حالت کی می توان گفت بسیار روی مسئله حجاب حساس بود.  

اما علی علیه السلام: در بدن عضوی کم سپاس تر از چشم نیست. پس خواهش آن را بر آوره نسازید، که شما را از یاد خدای عزوجل باز می دارد.  

یک مورد که مردان مسلمان باید در خصوص پوشش رعایت کنند استفاده تکردن از انگشتر،گردنبند،ساعت، دست بند یا هر چیز دیگری از جنس طلا ست. به طور کلی پوشیدن چیزی از جنس طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن بنا بر احتیاط واجب باطل است.   اما صادق علیه السلام […]

ملیحه جان! باید قول بدهی که همیشه باحجاب باشی، همیشه با ایمان باشی به مردم کمک کنی و به همه محبت کنی . حجاب!!! حجاب را خیلی زیاد رعایت کن.   تولیدی سایت باحجاب

هر سال روز جشن تکلیف دخترتان به او یادآوری کنید که در طول سال گذشته، در چه زمینه هایی قوت یا ضعیف داشته و قرار است چگونه باشد. چشم اندازی که برای او تعریف می کنید، ب او در خوب بودن و خوب ماندن کمک بسزایی خواهد کرد.    

سلیقه خودتان را به هیچ عنوات به دخترتان تحمیل نکنید . تنها شرط شما پوشش اسلامی است. از او برای خریداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه کردن خانواده و اختصاص وقت به این امر خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود.چادرهای آستین دار ،ساق دست های توری و رنگی ،مقنعه هی […]

لباس های زیبا شاد و متفاوت با رنگ های متنوع بخرید. میل به آراسته بودن دخترتان را درک کنید. آزادی و شور و شوق کودکی او را مد نظر قرار دهید، مثلا از انواع چادرهای رنگی تزیین شده با تور و روبان یا مانتوهای زیبا با پارچه ها و دکمه های رنگارنگ استفاده کنید تا […]

ماهواره را از خانه حذف کنید نگذارید چشم فرزندتان به عریانی و عشوه گری های زنانه عادت کند.   تولیدی سایت باحجاب

محل تبلیغات